Przejdź do treści

Terapia — Co oferuję

Metoda NDT-Bobath

NDT — Neurodevelopmental Treatment = usprawnianie neurorozwojowe

Jest to niezwykle skuteczna i jedna z najpopularniejszych metod stosowanych na świecie terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. Polega na fachowym, indywidualnie dobranym i systematycznym usprawnianiu, pozwalającym małemu człowiekowi na zdobywanie nowych umiejętności ruchowych i doświadczeń sensorycznych. Jest metodą kompleksową, z widocznymi elementami integracji sensomotorycznej. Można, a nawet należy rozpocząć ją jak najwcześniej.

Trójpłaszczyznowa korekcja skolioz wg Lehnert-Schrot

Jest to wieloaspektowa metoda zachowawczego leczenia skolioz. Należy do grona najskuteczniejszych metod. Opiera się na systemie ortopedyczno - oddechowym. Jest metodą z wieloletnią tradycją. Dziś ma wielu zwolenników, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Polega na szeregu ćwiczeń, w odpowiednich pozycjach, w trakcie których dziecko wykonuje ukierunkowany wdech. W trakcie wydechu natomiast, musi napiąć odpowiednie mięśnie. Ćwiczenia te można i należy, jak najczęściej, wykonywać samodzielnie w domu.

DNS

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara

Dynamiczna stabilizacja nerwowo - mięśniowa wg Kolara

Jest nową i wyjątkową strategią rehabilitacji opartą na zasadach kinezjologii rozwojowej (nauki o ruchu i poruszaniu się człowieka) oraz nerwowo - fizjologicznych aspektach dojrzewającego układu ruchu. Porównanie wzorców stabilizacyjnych pacjenta, jego muskulaturę, wykonanie ruchu do wzorców zdrowego niemowlęcia. Dążenie do uzyskania umiejętności zdrowego niemowlęcia poprzez odpowiednie ćwiczenia.

Dlaczego DNS? Każdy mięsień jest zaangażowany w stabilizację. Nieprawidłowo pracujący mięsień wpływa na nieprawidłowości w ukształtowaniu rosnącej kości. Niewłaściwa postura to niewłaściwy wzorzec oddychania. Funkcje posturalno - oddechowe mogą być trudne do naprawienia tradycyjnymi metodami rehabilitacyjnymi. Stąd DNS.

Kinezyterapia

Ćwiczenia lecznicze wykonywane samodzielnie i/lub z pomocą terapeuty.

Masaż leczniczy

Rezerwuj online